جلوه ای از محبت خدای زنده

– نوامبر 1, 2021, دوشنبه ب.ظ
مثال درخت انجیری که بی ثمری اش صاحب آن را ناامید ساخت؛ تصویری است از شیوه ای که خدای تثلیث آدمی بی ایمان را با خود آشتی می دهد. در این موعظه وضعیت طبیعی بنی آدم را از دید خدای زنده می بینیم و همچنین جلوه ای از محبت و…

شخصی تازه

– جولای 11, 2021, یکشنبه ب.ظ
ابتدا بررسی وضعیت بنی آدم در حالت طبیعی. سپس تغییر و تحول در دو سطح؛ ۱) تحول روحانی که بیرون کردن انسان کهنه و پوشیدن حیات نوست و این کاملا کار خداوند زنده است ۲) جزییات مقدس شدن، وقتی که ایمانداران مسیحی توسط خداوند قدرت می یابند تا در راه…

گستردگی محبت خدای زنده و حقیقی

– جولای 11, 2021, یکشنبه ق.ظ
معروف ترین آیه کتاب مقدس ذات خدای زنده و حقیقی را آشکار می کند و محبت بی کرانش را در این که شخص دوم تثلیث را به این جهان فاسد می فرستد. محبت خداوند به جهان به چه معناست؟ خداوند عیسی مسیح چه کرد تا گناهکاران را نجات بخشد؟

غنای حقیقت

– جولای 4, 2021, یکشنبه ب.ظ
رسول راسیتن خداوند در مورد نقش حیاتی جماعت ربانی در زمینه بشارت انجیل و رشد در قدوسیت اشاره می کند؛ عامل اصلی آن حقیقت است. در این موعظه تلاش شده تا پی به ارزش والای ایمان مسیحی و همچنین قدرت آن – که به ما به امانت سپرده شده -…

ارزشیابی زندگی

– جولای 4, 2021, یکشنبه ق.ظ
یعقوب می پرسد؛ حیات شما چیست؟ بعد پاسخ می دهد؛ همچون بخار یا مه صبحگاهی ناپایدار. زندگی جدای از خداوند عیسی مسیح ، محدود، مادی ، غیرقابل پیش بینی، کوتاه و بی معناست. چه تفاوت عظیمی بوجود می آید وقتی که خدای زنده و حقیقی را شناخته و با ا…

در اینها تفکر کنید

– ژوئن 27, 2021, یکشنبه ق.ظ
خداوند در کلامش از ما مسیحیان می خواهد تا از ذهن و اندیشه خود محافظت کرده و اجازه ورود هر فکر و خیال بیهوده ای را بدان ندهیم، درعوض بایستی در طول روز اندیشه خود را به آنچه که پاک، دوست داشتنی و نیکوست مشغول داریم.

دیدگانی برای روح

– ژوئن 27, 2021, یکشنبه ق.ظ
در فصل ۹ انجیل یوحنا گویی صحنه نمایشنامه ای را نظاره می کنیم؛ کوری مادرزاد، فریسیان، همسایگان آن کور و پدر و مادرش به نوبت روی صحنه آمده و نقش خود را بازی می کنند تا این همه تصویری باشد از اینکه چگونه خداوند ما قادر است تا دیدگانی به…

شادی در آسمان

– ژوئن 20, 2021, یکشنبه ب.ظ
در این مثل خداوند ما پرده از حقیقتی شگت و باورنکردنی برمی دارد؛ توبه و بازگشت حتی یک گناهکار به سوی خدای زنده و حقیقی باعث شادی در آسمان و خوشی جماعت فرشتگان و مقدسین می گردد.

بحران هویت و علاج آن

– ژوئن 20, 2021, یکشنبه ق.ظ
تفسیر آیات انتهایی فصل سوم غلاطیان؛ پولس رسول به ما می گوید که ایمان به خداوند عیسی مسیح باعث از میان رفتن موانع قومی و نژادی شده و همگی ما ایمانداران بدل به خواهران و برادران در یک خانواده می شویم.

غرور زندگانی

– ژوئن 13, 2021, یکشنبه ب.ظ
دیدگاه کتاب مقدس که تا چند دهه اخیر قرنها بود که در جهان غرب اصلی پذیرفته شده بود این بود که همه انسانها ایراد بزرگی دارند. یکی از این ایرادها غرور است و اینکه چگونه زندگی ما را شکل می دهد و عواقب آن به علاوه درمانش توسط خداوند عیسی…

رشد معنوی

– ژوئن 13, 2021, یکشنبه ق.ظ
یگانگی توضیح داده شده که به معنای عضویت در یک کلیسای بزرگ جهانی نیست بلکه یگانگی بین کسانی که با مسیح پیوند خورده و به شباهت او درآمده اند. سپس ضدیتهایی که مسیحیان با ان مواجه خواهند شد و درنهایت؛ خدمت و وفاداربودن به کلیسای محلی.

بی تفاوتی روحانی

– ژوئن 6, 2021, یکشنبه ب.ظ
خداوند ما با مثالی ساده حضور خصمانه و برنامه ریزی شده شیطان را در این جهان توصیف کرده و اینکه چگونه شیطان ذهن بین آدم را اسیر خرافات و تعالیم غلط می سازد . به علاوه او راجع به محبت خدای زنده صحبت می کند و راهی را که وی…

هدف از شبانها

– ژوئن 6, 2021, یکشنبه ق.ظ
ابتدا پولس رسول به ما نشان می دهد که خدمت کلیسای مسیح در نوشته های پیامبران توضیح داده شده است. سپس بین کارکردهای معلمین تمایز قایل شده و اعلام می دارد که هدف اصلی همه این خدمت ها در کلیسا به منظور نجات جانها، مقدس شدن و نزدیک شدن به…

حیات برای جانی مرده

– می 30, 2021, یکشنبه ق.ظ
شفای مردی که دست خشکی داشت توسط خداوند ما تصویر شگفتی است از نیاز جانهای ما برای شفای معنوی. در این جا می بینیم که چگونه قدم به قدم مراحل تحول روحانی در کلام خداوند ما به جلوه گذارده شده است؛ برخیز، درمیان بایست…دست خود را دراز کن.

یگانگی در روح

– می 30, 2021, یکشنبه ق.ظ
پولس رسول پیش شرط های ضروری برای مشارکت مسیحیان را عنوان کرده و هفت دلیل برای رابطه دوستانه نزدیک بین اعضاء کلیسا می آورد. اینکه یک بدن، یک روح ، یک امید جاودانی، یک خدا، یک ایمان و یک تعمید چه معنایی دارد.

نامی برتر از همه نامها

– می 23, 2021, یکشنبه ب.ظ
پولس شخص و کار خداوند عیسی مسیح ، ذات خدایی و صفات ازلی او را توصیف می کند؛ مسیح انسان می گردد تا مرگ را تجربه کند. در این موعظه خواهیم دانست که به چه دلایلی او در آسمان حکمرانی می کند و چه چیزهایی را برای ما ایمان داران…

دعوت یک مسیحی

– می 23, 2021, یکشنبه ق.ظ
ابتدا توجه می کنیم به دعوت خدای زنده از ما که غیر قابل مقاومت بوده ، باعث تغییر درونی ما شده و اساس اطمینان از رستگاری است. دوما هدف این دعوت؛ مغفرت، آزادی، قدوسیت، صبر وبردباری بین مسیحیان و رسیدن به بهشت است.

زندگی با هدفی متعال

– می 16, 2021, یکشنبه ب.ظ
پولس در این فصل از رساله خود ۱۰ دلیل می آورد که چرا هر مسیحی بایستی زندگی خود را وقف گسترش ملکوت خداوند و خدمت به او سازد. به راستی که این شیوه زندگی متعال ترین و هدفمندترین زندگی ها خواهد بود.

آناتیما

– می 16, 2021, یکشنبه ب.ظ
هر کس که خداوند ما عیسی مسیح را دوست ندارد از سوی خدای زنده و حقیقی لعنت شده است؛ در این موعظه راه نجات از این لعنت به ما ارایه گشته است.

مسیر معین هرکس

– می 9, 2021, یکشنبه ب.ظ
نبرد برای جانها مثل مسابقه المپیک می ماند ولی عده زیادی حتی جویاشدن خدای زنده و حقیقی را آغاز هم نمی کنند و در برابر نیروهای غالب که علیه ان است، هیچ مقاومتی از خود نشان نمی دهند. کلام خداوند به ما کمک می کند تا بتوانیم علی رغم همه…

جلال خدای پدر توسط کلیسا

– می 9, 2021, یکشنبه ب.ظ
کلیسای راستین مسیح نمایانگر جلال خدای زنده و حقیقی به جهانیان است. اما ذات آدمی ترجیح می دهد تا جلال را به هنرمندان، واعظین و نوازندگان در کلیسا بدهد. نقش کلیسا این است تا تاثیر مقدس سازنده خداوند در زندگی و درون خود را به نمایش بگذارد تا او جلال…

آمادگی برای حیات بعدی

– می 2, 2021, یکشنبه ب.ظ
همچنانکه ما عریان و دست خالی به این جهان آمدیم، به همان صورت هم جهان را ترک خواهیم کرد. وقتی که روح ما به حضور آفریننده ما برسد، چه کسی از ما مراقبت می کند؟ آیا نجات دهنده و بخشش گناهان و حیات ابدی را دارا هستیم؟

نیاز روزانه هر مسیحی

– می 2, 2021, یکشنبه ب.ظ
پولس دعا می کند تا ایمانداران مسیح را در دلهایشان داشته باشند (معنایش توضیح داده شده) ، در محبت او ریشه دوانیده و بیشتر محبت او را درک کنند. در این موعظه به پنها، درازا، ژرفا و بلندای محبت خداوند عیسی مسیح اشاره شده است.

پاک کردن گناهان

– آوریل 25, 2021, یکشنبه ب.ظ
فصل اول رساله عبرانیان به ارجحیت مطلق عیسی مسیح بر همه مخلوقات اشاره می کند . در نیمه دوم آیه ۳ رسول راستین خداوند اعلام می کند که چگونه نجات دهنده ما پس از پاک کردن گناهان ما به تنهایی و بدون یاری نیرویی خارج از خود، بر دست راست…

لعنت، صلیب، رهایی

– آوریل 25, 2021, یکشنبه ب.ظ
پولس رسول در این آیات با نقل قول از پیامبران عهدقدیم ، تعالیم معلمین یهودی گرا را نقض می کند که ادعا داشتند حفظ شریعت قادر به رستگار ساختن آدمی است. پولس به استناد کلام خداوند ثابت می کند که پارساشمرده شدن نزد خدای زنده و حقیقی همیشه از راه…

یک کلام که ما را به سوی خدای زنده می رساند

– آوریل 18, 2021, یکشنبه ب.ظ
پولس و سیلاس به خاطر بشارت انجیل در سیاهچال فیلیپی هستند که زلزله ای ارکان زندان را به لرزه در می آورد. زندانبان از ایشان سوال می کند که چه باید کرد تا نجات یافت. درپاسخ به او فقط یک کلام به او داده می شود.

راز انجیل

– آوریل 18, 2021, یکشنبه ق.ظ
دعوت پولس رسول تا فیض خداوند را که چون رازی پنهان می بود به ملت های غیر یهود برساند؛ این حقیقت که یهود و غیر یهود در میراث و وعده های خداوند شریکند. غنای مسیح که هدف غایی انجیل است.

شعله ور داشتن آتش روح

– آوریل 11, 2021, یکشنبه ق.ظ
در بنا ساختن خانواده روحانی کار روح القدس بسیار حیاتی است. در این موعظه چند آیه که مربوط به کار روح القدس است و در نامه افسسیان یافت می شود، بررسی شده اند. ( من جمله آیه : از روح پر شوید) تا نشانگر کارکردهای متفاوت روح در زندگی یک…

ایمان به رستاخیز

– آوریل 4, 2021, یکشنبه ب.ظ
پولس رسول در دفاع خود در برابر پادشاه اگریپاس از او می پرسد که چرا گمان می برد که رستاخیز مردگان امری محال است؟ سپس با برهان و دلیل به او نشان می دهد که چنین امری ممکن است و ضروی است که برای نجات خود بدان ایمان بیاورد.

ایمان به رستاخیز

– آوریل 4, 2021, یکشنبه ب.ظ
پولس رسول در دفاع خود در برابر پادشاه اگریپاس از او می پرسد که چرا گمان می برد که رستاخیز مردگان امری محال است؟ سپس با برهان و دلیل به او نشان می دهد که چنین امری ممکن است و ضروی است که برای نجات خود بدان ایمان بیاورد.

شاگردان در کنار مقبره خالی

– آوریل 4, 2021, یکشنبه ق.ظ
یوحنا اولین شاگردی بود که پی به واقعیت رستاخیز خداوند برده و دریافت که او باید از مردگان برمی خاست. در این موعظه دلایلی ارایه می شود که چرا ضرورت داشت تا مسیح رستاخیز کند و اطمینانی که به زندگی ما مسیحیان خواهد بخشید.

شاگردان در کنار مقبره خالی

– آوریل 4, 2021, یکشنبه ق.ظ
یوحنا اولین شاگردی بود که پی به واقعیت رستاخیز خداوند برده و دریافت که او باید از مردگان برمی خاست. در این موعظه دلایلی ارایه می شود که چرا ضرورت داشت تا مسیح رستاخیز کند و اطمینانی که به زندگی ما مسیحیان خواهد بخشید.

تشبیهات کلیسا

– مارس 28, 2021, یکشنبه ق.ظ
زنی که در کنار چاه یعقوب با خداوند ما دیدار کرد اندکی هم به روح و جان خود توجهی نداشت؛ در این موعظه می بینیم که چگونه خداوند ما توجه او را به این حقایق جلب می کند تا مشتاق حیاتی نو و سلوک با خدای زنده گردد.

یافتن حیات درونی

– مارس 28, 2021, یکشنبه ق.ظ
زنی که در کنار چاه یعقوب با خداوند ما دیدار کرد اندکی هم به روح و جان خود توجهی نداشت؛ در این موعظه می بینیم که چگونه خداوند ما توجه او را به این حقایق جلب می کند تا مشتاق حیاتی نو و سلوک با خدای زنده گردد.

ضیافت در ملکوت آسمان

– مارس 21, 2021, یکشنبه ق.ظ
خداوند ما عیسی مسیح رستگاری را تشبیه می کند به یک میهمانی عظیم و باشکوه که همه چیز در آن مهیا شده و همگان دعوت شده اند تا با دست خالی بیایند، ولی شگفتا که حتی یکی از دعوت شده گان هم به میهمانی نیامده و همه عذر و بهانه…

شنیدن با ایمان

– مارس 21, 2021, یکشنبه ق.ظ
آیا روح القدس را دریافت کرده و یا با روح تعمید گرفته اید؟ سوالی است که پولس از اهالی کلیسای غلاطیه می پرسد و همچنین از هریک از ما. کارکرد روح القدس در یک مسیحی چیست و رد کردن برداشت های اشتباه معلمین کاریزماتیک در این زمینه.

همه چیز تازه شده

– مارس 14, 2021, یکشنبه ق.ظ
به یک عنوان هر مسیحی یک خلقت تازه است؛ مصنوع دست خداوند که بایستی جلوه ان در زندگی ما دیده شود. وظیفه داریم که گذشته خود را به یاد آوریم وقتی که مسیح را نمی شناختیم، ارزش خون گرانبهای مسیح را بدانیم. همچنین در کلیسای مسیح یهود و غیریهود که…

کلام بی نظیر مسیح

– مارس 14, 2021, یکشنبه ق.ظ
هیچکس تا به حال مانند خداوند ما عیسی مسیح سخن نگفته است. جمعیت زیادی ساعتها به سخنانش گوش می سپردند؛ او ملایم، با اقتدار و ساده سخنرانی می کرد. کلام او در طول تاریخ میلیونها روح و جان را رستگار ساخته است؛ به کلام و دعوت او گوش دهید.

تغییر بیرونی یا درونی

– مارس 11, 2021, پنج‌شنبه ب.ظ
اگر فقط می دانستیم که چقدر ذهن ما از عقاید رایج جامعه شکل می پذیرد!‌ چقدر طرز تفکر مردم به هم شبیه است‌!‌ هرچه که ما را شکل می دهد خارجی است درصورتی که بزرگترین نیاز ما یک تغییر درونی است. پولس رسول به ما می گوید که تحول روحانی…

چهار شگفتی حیات بخش

– مارس 7, 2021, یکشنبه ق.ظ
مطالب اساسی که یحیی تعمید دهنده درباره خداوند عیسی مسیح بیان می کند که اکثر مردم از آنها غافلند: ۱) او انسان شده و به جهان آمد ۲) تنها او گناهان جهان را برمی دارد ۳) نجات دهنده دیگری به جز او وجود ندارد ۴) نزدیک شدن به او آسان…

چقدر ما مدیون هستیم

– مارس 7, 2021, یکشنبه ق.ظ
مروری بر تجربه ایمان مسیحی که با خصوصیات مرگ روحانی شروع می شود و تسلط رییس قدرت هوا بر ما، سپس از عظمت محبت خدای زنده حقیقی آگاه می شویم که هم تحول روحانی را در ما شروع کرده و هم به کمال می رساند.

اطمینان از قدرت

– فوریه 28, 2021, یکشنبه ق.ظ
پنجمین موضوعی که پولس در این رساله بدان می پردازد قدرتی است که ما را نجات داده و مقدس می سازد. تامل بر این حقیقت به ما مسیحیان اطمینان از واقعیت ایمانمان داده و همچنین یقین از آخرین مرحله نجات که ورود به جلال و بهشت ازلی است.

کیست که مرا رهایی بخشد؟

– فوریه 28, 2021, یکشنبه ق.ظ
رسول راستین خداوند اعتراف می کند به حضور شریعت گناه در اعضای بدنش و آرزویی نجات از این بدن مرگ را دارد. هر فرد حقجو بایستی آرزوی نجات را داشته و آن را با تمام وجود درخواست کند تا خداوند هم به او پاسخ دهد.

مخلوقات وابسطه

– فوریه 21, 2021, یکشنبه ب.ظ
زمانی که در عهد قدیم زایرین به سوی اورشلیم به آخرین بخش از سفرشان رسیده و از دورادور معبد خدای زنده را که بر بالای کوهی بود مشاهده می کردند، این سرود روحانی را می سرودند و کاتبین ان را برایشان توضیح می دادند؛ نگاه به سوی خداوند برای آشتی،…

شناخت عمیق خدای زنده

– فوریه 21, 2021, یکشنبه ق.ظ
پولس دعا می کند تا خوانندگان کتاب مقدس پی به معنای عمیق تر آن ببرند. در این جا به نمونه هایی از استفاده درست کتاب مقدس و معنای ان به صورت کاربردی در زندگی مسیحیان اشاره شده است.

ضرورت تحول روحانی

– فوریه 14, 2021, یکشنبه ب.ظ
تحول روحانی شامل تغییری بسیار عظیم است در وضعیت ما نسبت به خدای زنده، در آینده و ابدیت ما و همچنین در شخصیت ما. اما چرا مردم از آن فراری هستند؟ پاسخ به این سوال را با نگاهی به زندگی شایول تارسوسی داریم و تغییری که در او روی داد…

هدف نهایی ما

– فوریه 14, 2021, یکشنبه ق.ظ
در این ۵ آیه رسول راستین خداوند به جلال آسمانی که درانتظار برگزیدگان خداوند است فکر می کند: گرد هم آیی آسمانی، میراث ابدی، گروه سرود آسمانی و در نهایت مهر و بیعانه روح که هم اکنون به ما عطا شده است و شگفتی های ده گانه آن.

نبردی روحانی

– فوریه 7, 2021, یکشنبه ب.ظ
کتاب مقدس زندگی را تشبیه می کند به دریایی متلاطم و خروشان که هر لحظه قادر است تا کشتی زندگی ما را غرق کرده و ما را به اعماق دریا و هلاکت ابدی برساند. در این موعظه به خطرهایی که روح و جان ما را احاطه کرده اشاره شده و…

فرزندخواندگی به خانواده خدای زنده و حقیقی

– فوریه 7, 2021, یکشنبه ق.ظ
فرزند خواندگی ایمانداران به خانواده معنوی خدای زنده ریشه در ذات پرمحبت پدرآسمانی دارد که مشتاق به داشتن فرزندانی است. فرزندخواندگی ما را وارد خانواده محبت می سازد، به ما جامه پارسایی پوشانیده و برکاتی خاص و میراثی به ما تعلق می گیرد. کاری که برای خدای زنده بسیار پرهزینه…

تجربه ای فرای همه تجارب

– ژانویه 24, 2021, یکشنبه ب.ظ
پی بردن به محبت خداوند عیسی مسیح که فرای معرفت بوده و هرچه که می شود در این دنیا اموخت یا تجربه کرد. بخش های مختلف این محبت مورد بررسی قرار گرفته تا حقجویان را تشویق به جویا شدن خدای زنده و حقیقی سازد.

تیخیکس و ارسترخس : همکاران پولس

– ژانویه 24, 2021, یکشنبه ب.ظ
تعریف و تمجید پولس از همکارانش در روم به ما می گوید که خصوصیات یک مسیحی، به ویژه شبان کلیسا چه باید باشد. واژه هایی که پولس به کار برده به دقت موشکافی و معنایشان باز شده است. همچنین نگاهی به ارخپس و موانع در کار خدمت انجیل که امروزه…

موضوع وجدان

– ژانویه 17, 2021, یکشنبه ب.ظ
وجدان که در ابتدا توسط خدای زنده برنامه ریزی شده، هم در مسیحیان و هم در بت پرستان فعالیت دارد. اگرچه به خاطر گناه آسیب دیده ولی در زمان بشارت انجیل به شکل غریبی بیدار می شود چنانکه در موارد مکتوب در کتاب مقدس می بینیم.

نمایندگان مسیح

– ژانویه 17, 2021, یکشنبه ق.ظ
دو آیه که به ما می گوید که چگونه در حضور افراد بی ایمان با حکمت زندگی کرده، کلاممان همیشه بافیض بوده و وقت را بازخرید نماییم . معنای این فرامین باز شده تا ما مسیحیان به یاد داشته باشیم که هر روزه رفتارمان به عنوان شاهدین مسیح به چه…

لحظه درک حقیقت

– ژانویه 10, 2021, یکشنبه ب.ظ
آیاتی از کتاب ارمیاء نبی که به نکات کلیدی تحول روحانی اشاره می کند: وقتی که اعتماد به نفس فروریخته، پی به جدایی از خدای زنده می بریم و لحظه حقیقت یعنی درک بهایی که خداوند عیسی مسیح برای مغفرت گناهان و آشتی ما با خدای زنده پرداخت نمود.

دعا کردن و مجاب ساختن

– ژانویه 10, 2021, یکشنبه ق.ظ
دعوت به دو وظیفه مداوم زندگی مسیحی. اولا؛ استقامت و تداوم در دعا کردن ( موانع، یاری ها و بخش های دعا) دوما ؛ دعا کردن برای شبان ها و واعظین انجیل.

ایرادهای بی ایمانی

– ژانویه 3, 2021, یکشنبه ب.ظ
نویسنده این رساله با احساس همدردی شدید و دوستانه هشدار می دهد که دل ( اندیشه، احساسات، اراده و وجدان) می تواند ما را به سوی طغیان و بی ایمانی علیه خدای زنده و حقیقی بکشاند. به این خطرات اشاره شده وتنها راه علاج برای غلبه بر نیروهای نادیدنی و…

فرمول زندگی یک مسیحی واقعی

– ژانویه 3, 2021, یکشنبه ق.ظ
آیه ای عالی برای شروع سال نو که ایمانداران راستین را تشویق می کند تا هر لحظه از زندگی خود را تحت هدایت خداوند عیسی مسیح و برای جلال نام او زندگی کرده و برای هر برکتی که به آنها رسیده همواره شکرگزار باشند.

این سخن امین است

– ژانویه 1, 2021, جمعه ب.ظ
به هفت نمونه از شرارتهای ما قبل از شناخت خدای زنده اشاره شده و در پاسخ بدان به هفت فیضی که به حقجویان عطا خواهد شد تا جویای خدای زنده و حقیقی گردند.

شگفتی گزینش خداوند

– ژانویه 1, 2021, جمعه ب.ظ
در ابتدای نامه پولس رسول به خدای تثلیث جلال می دهد برای همه برکات روحانی که مطابق اراده و گزینش خود به ایمانداران عطا کرده است. به سوالات در مورد گزینش خداوند پاسخ داده شده که آیا عادلانه است و یا اینکه تاثیری در بشارت انجیل دارد یا نه؟ ایمان…

دیدن بهشت: هم اینک

– دسامبر 27, 2020, یکشنبه ب.ظ
خداوند ما عیسی مسیح در دیدار با نتنایل به وی وعده دیدن چیزهای بزرگتری را می دهد. سپس با اشاره به رویایی که یعقوب در بیابان دید، آن را نبوتی درباره خویش اعلام می کند: او همان نردبانی است که زمین را به آسمان وصل می کند.

دست رفاقت

– دسامبر 27, 2020, یکشنبه ق.ظ
بخش ۴ از تفسیر رساله غلاطیان به ۱۰ آیه اول از فصل دوم می پردازد و دلایل سفر پولس به اورشلیم و نحوه ای که رسولان از او پذیرایی کردند.

صلیب در تاریکی

– دسامبر 20, 2020, یکشنبه ب.ظ
صلیب خداوند ما عیسی مسیح هسته مرکزی ایمان مسیحی است و بدون فدیه مسیح امکان رستگاری ، بخشش گناهان و آشتی با خدای زنده و حقیقی وجود ندارد. ساعاتی که نجات دهنده ما در تاریکی کامل رنج می کشید، گویی ندای دعوتی است به همه ما تا بدون توجه از…

فیض های درونی ایمانداران

– دسامبر 20, 2020, یکشنبه ق.ظ
پولس به چهار فیض درونی ایمانداران اشاره می کند تا در طول زندگی به طور مرتب آنها را به یاد داشته باشند: آموزه های نجات، عطیه حکمت، سراییدن در دل و وقوف از حضور مداوم خداوند عیسی مسیح.

ایوب: نکات قوت و ضعف

– دسامبر 16, 2020, چهارشنبه ب.ظ
در این جلسه فصل های ۲۰ تا ۲۸ کتاب ایوب به صورت فشرده تفسیر و به نکات کلیدی آن اشاره شده است: نکات قوت و ضعف ایوب

پایان خود

– دسامبر 13, 2020, یکشنبه ق.ظ
خودخواهی و خودشیفتگی مانع جویا شدن و پذیرفته شدن نزد خدای زنده و حقیقی می شود: از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح، خودخواهی ما مصلوب شده و ما به اتحاد با خداوند و نجات دهنده خود درمی آییم تا در او زندگی کنیم و نه برای خود.

نوشیدن پیشرونده

– دسامبر 13, 2020, یکشنبه ق.ظ
هر مسیحی که نجات یافته باشد به یاری روح قدوس خداوند دسترسی پیدا می کند تا تمایلات انسان قدیم را در خود نابود کند؛ تمایلاتی چون حسد، خشم ، عصبانیت، بدخویی و دروغگویی. نوشدن پیشرونده به فرد مسیحی شناخت تازه ای عطا کرده که به یقین از رستگاری می انجامد.

درسهایی از زندگی ایوب

– دسامبر 9, 2020, چهارشنبه ب.ظ
تفسیر فصل های ۱۳ تا ۱۹ کتاب ایوب و درسهایی که برای ما در زمان ناامیدی وجود دارد: درست وقتی که ابرهای سیاه افق دیدمان را تیره و تار ساخته و امیدواربودن مشکل می شود.

فرزند خداوند: مرده و در حال مرگ

– دسامبر 6, 2020, یکشنبه ب.ظ

ورود به ملکوت خداوند: آزاد یا ممنوع؟

– دسامبر 6, 2020, یکشنبه ق.ظ
بررسی مثل خداوند ما عیسی مسیح درباره ده باکره که به پیشباز داماد رفته بودند؛ نیمی از ایشان نادان و نیمی دانا بودند. مثالی از دعوت به پادشاهی خداوند که درهای آن در این سوی قبر به روی ما باز است اما زمانی برای همیشه بسته خواهد شد و امکان…

جویا شدن چیزهایی که در بالاست

– نوامبر 29, 2020, یکشنبه ق.ظ
پولس رسول پس از رد کردن فروتنی تظاهری و رسوم و تشریفاتی که معلمین دروغین قصد تحمیلشان را به اعضاء کلیسا داشتند، به زندگی آسمانی اشاره می کند و رشد در ایمان و فیض که در بهشت به کمال می رسد: زندگی که توام به رحم دلی، مهربانی، تواضع تحمل…

او را در آنجا مصلوب کردند

– نوامبر 29, 2020, یکشنبه ق.ظ
این کلمات ساده نشانگر دل پر رحمت خداوند ما عیسی مسیح است در رستگاری گم گشتگان. به چه علت او بایستی در آنجا مصلوب می شد، چرا رهبران یهود به همدستی قوم این کار را کردند، چرا مصلوب ساختن تنها روشی بود که ویژگی مرگ مسیح را به ما نشان…

موردی علیه اعتقاد انجیلی

– نوامبر 25, 2020, چهارشنبه ب.ظ
تفسیر فصل های ۴ تا ۷ از کتاب ایوب: مناظره ایلفاز با ایوب و انتقاد از او و اتهام اینکه او یک ریاکار است که خداوند چنین بلای عظیمی بر سرش آورده است: این تصور اشتباه که گناهکاران بر سرشان مصیبت می آید و افراد پارسا از آن در امان…

ایمانی همچون یک سامری

– نوامبر 22, 2020, یکشنبه ب.ظ
خداوند ما عیسی مسیح در راه رفتن به اورشلیم به قصد از سامره عبور می کند تا در آنجا ۱۰ جذامی را شفا دهد. نه نفر ایشان یهود بودند و آنچه را که می خواستند، گرفته و روانه شدند. اما فقط یکی از آنها بازگشت زیرا علاوه بر شفا ،…

درسهای کلیدی از کتاب ایوب

– نوامبر 18, 2020, چهارشنبه ب.ظ
بررسی و تفسیر فصل های اولیه کتاب ایوب: نقش و کارکرد معضلات و سختی ها در زندگی یک ایماندار راستین چیست و برخورد وی در زمان بروز آنها چگونه باید باشد. مقدمه ای بر کتاب ایوب.

علاج افول ایمانی

– نوامبر 15, 2020, یکشنبه ب.ظ

جنبه نادیده آمرزش گناهان

– نوامبر 15, 2020, یکشنبه ب.ظ
آمرزش گناهان ارزشی بسیار گرانقدرتر از هر قدرت و ثروتی است در این دنیا؛ زیرا فرد را به مشارکت و دوستی با خدای زنده و حقیقی درمی آورد. در این موعظه به گستردگی ژرف نیاز ما به برکات انجیل اشاره می شود و از میان برداشتن گناهان که در را…

انجیل جاودانی

– نوامبر 11, 2020, چهارشنبه ب.ظ
پولس رسول از اینکه اهالی کلیسا به راحتی به تعالیم معلمین دروغ گوش سپرده و به سوی انجیلی دیگر – که آنها موعظه می کردند- کشیده شده بودند ، احساس شگفتی و تاسف کرده و از انجیل جاودانی و تغییرناپذیر دفاع می کند.

قسمت مشکل تحول روحانی

– نوامبر 8, 2020, یکشنبه ب.ظ
کتاب مقدس مرتبا تاکید می کند که رستگاری از راه ایمان و بدون تلاش ماست: هدیه رایگان خدای زنده و حقیقی که نمی توان شایسته دریافت آن شد. ولی در عین حال موانعی سر راه حقجویان وجود دارد که مانع ورود آنها به ملکوت خداوند می شود. به این موانع…

بشارت واقعی انجیل

– نوامبر 8, 2020, یکشنبه ق.ظ
در ۵ آیه نکات ضروری بشارت انجیل گرد هم آمده اند: پولس به ما می گوید به چه علت می تواند به عنوان یک مبشر در سختی ها شادی کند، به علاوه به احساس مسئولیت عمیق برای بشارت اشاره می کند، به ارزش والایی که به خداوند عیسی مسیح می…

بلندا و ژرفای رستگاری

– نوامبر 1, 2020, یکشنبه ق.ظ
پولس رسول جنبه های آشتی با خدای زنده و حقیقی را معرفی نموده و به گستردگی کار خداوند عیسی مسیح (که شامل تضمین اطاعت فرشتگان هم می شود)، ژرفای بیگانگی و دوری ما از خداوند، بلندایی که ما مسیحیان بدان ارتقاء می یابیم و در آخر نشانه ای مطمین از…

کلیت زندگی یک مسیحی

– اکتبر 11, 2020, یکشنبه ق.ظ
در این آیات پولس رسول ایمانداران را تشویق می کند به فراگیری بیشتر حکمت، نه فقط در مورد آموزه های کتاب مقدس بلکه در زمینه شیوه ای که خداوند زنده با مسیحیان رفتار می کند. همچنین درمورد به کارگیری کلام خداوند در زندگی، اهداف یک ایماندار مسیحی و قدرتی که…